privacy verklaring

Art of Energy verwerkt persoonsgegevens die zijn verstrekt door de cliënt, met als doel: de afhandeling van betalingen, dossiervorming en communicatie om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

De persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard en niet aan derden verstrekt, tenzij betreffende cliënt daarmee akkoord gaat.

Het gaat om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

Als hij/zij van mening is dat Art of Energy zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, kan hij/zij contact opnemen via info@art-of-energy.nl of tel. +31 6 12 04 72 05.

Betreffende gegevens zullen in dat geval per direct verwijderd worden.

Art of Energy neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Klachten tegen vermeende schending van privacy kunnen ingediend worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons